Newsletter

Czy dla szpitali poza siecią będą pieniądze na kontraktowanie?

Na podstawie informacji z rynku – szpitale, eksperci, związkowcy i pracodawcy alarmują, że należałoby  na nowo przedyskutować finansowanie szpitali.

 Wątpliwości co do tego czy dla szpitali poza siecią będą pieniądze, zgłaszali także eksperci  podczas „zdrowotnych” sesji w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w maju, w Katowicach.

 Wielu szefów oddziałów Funduszu przyznaje, że na konkursy w ich budżetach zostanie 3 proc. z całości środków, inni mówią o 1,5 proc. Szef śląskiego NFZ zwrócił także uwagę na nieprecyzyjność w przekazywanych informacjach, iż 90 proc. pieniędzy z dotychczasowego budżetu na szpitalnictwo zostanie przekazane do sieci, a 10 proc. zostanie podzielone w konkursach.

Polityka prywatności