Newsletter

e-Recepta lada chwila?

Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, do końca lutego, w ramach pilotażu, z e-recepty mieli skorzystać pierwsi pacjenci. Jednak z uwagi na problemy techniczne i konieczność dopracowania systemu, termin startu został przesunięty o kolejnych kilka tygodni. Mówi się, że program wystartuje z początkiem kwietnia 2018 r., na razie jednak nie znamy dokładnej daty.

Wystawianie i korzystanie z e-Recepty ma ułatwić i przyspieszyć dotychczasowe procedury. Uprawniony pracownik medyczny będzie miał możliwość wystawienia i cyfrowego podpisania elektronicznej recepty, która zostanie wprowadzona do systemu informatycznego. Pacjent otrzyma wydruk recepty, na którym będą widniały wszystkie potrzebne informacje niezbędne do jej zrealizowania, w tym kod dostępowy i klucz. E -Recepta będzie dostępna także w wersji mobilnej – w formie wiadomości e-mail lub SMSa. W aptece wystarczy okazać taką receptę aby ją zrealizować. Pacjent może także zdecydować się na założenie internetowego konta, dzięki czemu wydruk recepty nie będzie potrzebny.

Na wprowadzeniu e-Recepty mają skorzystać przede wszystkim pacjenci. Korzyści płynących z tego rozwiązania jest sporo:

  • wyeliminowany zostanie problem nieczytelnych recept, a co za tym idzie, pacjenci nie będą musieli udawać się na kolejną wizytę do lekarza w celu korekty recepty,
  • zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów poprzez ograniczenie możliwości wydania nieprawidłowego leku,
  • usprawniona zostanie opieka nad przewlekle chorymi pacjentami, którzy nie będą musieli iść do lekarza w celu odbioru recepty – oszczędność czasu dla lekarza i pacjenta,
  • elektroniczną receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach (zakup każdego leku w innej aptece),
  • informacje dotyczące dawkowania leków będą jasne i czytelne,
  • pacjent oraz personel medyczny będą mieli dostęp do historii wystawionych recept, dzięki czemu zwiększy się jakość i bezpieczeństwo leczenia, zaś proces leczenia będzie lepiej skoordynowany.

Pacjent nie jest jedynym beneficjentem tego rozwiązania, pozytywne skutki wprowadzenia elektronicznych recept odczują wszyscy pracownicy opieki zdrowotnej. Wystawianie e-recept to oszczędność pieniędzy oraz czasu, który lekarz może poświęcić pacjentom. Poprawienie czytelności i wiarygodności recepty, a także uproszczenie procesu jej realizacji, ułatwi pracę farmaceutów. Informatyzacja procesu wystawiania i realizacji recept uszczelni obieg leków i pozwoli mieć lepszą kontrolę nad obrotem lekami refundowanymi. Innymi słowy – zyska na tym cały system.

Opóźnienie we wprowadzeniu pilotażu e-Recepty pozwoli wprowadzić dodatkowe usprawnienia do zapowiadanych wcześniej rozwiązań. Przede wszystkim pilotaż e-Recepty będzie także dostępny dla leków refundowanych – w poprzednim kształcie miał obejmować tylko leki nierefundowane. Lekarze będą mogli także zatwierdzać elektroniczne recepty z użyciem certyfikatów ZUS. Będzie także istniała możliwość wystawienia takiej recepty w przypadku telemedycyny. Zgodnie z obowiązującą ustawą, e-Recepta ma trafić do powszechnego użytku od 1 stycznia 2020 roku.

Polityka prywatności