Newsnettler

W Budapeszcie zostało podpisane oświadczenie o zacieśnieniu współpracy państw

30 listopada w Budapeszcie zostało podpisane oświadczenie o zacieśnieniu współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, dotyczące dostępu do międzynarodowego rynku farmaceutycznego. Obecni tam Ministrowie Zdrowia uzgodnili, że dzięki współpracy państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej przygotowanie się na wyzwania na międzynarodowym rynku farmaceutycznym może być skuteczniejsze i dlatego zamierzają wzmocnić współpracę poprzez poszerzenie jej na dalsze obszary. … Continue reading

21 December 2017 Rynek farmaceutyczny

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wejdzie w życie 28 maja 2018 roku. Wpłynie na pracę zarówno dużych szpitali, jak i jednoosobowych gabinetów lekarskich. – Powinniśmy się już przyzwyczajać do nowej terminologii: znikają “dane wrażliwe”, a na ich miejsce pojawiają się “dane szczególnie chronione” – mówi dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji, koordynator prac … Continue reading

21 December 2017 Prawo

Leki przeciwnowotworowe są dla koncernów farmaceutycznych

Leki przeciwnowotworowe są dla koncernów farmaceutycznych świetnym biznesem. Ale jak wynika z najnowszych badań Europejskiej Agencji Leków, połowa z nich nie pomaga. Analiza dotyczy 48 preparatów, jakie Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do użytku w latach 2009-2013. Tylko połowa dopuszczonych do terapii lekarstw przedłużała zgodnie z zapowiedziami życie chorych lub przynajmniej poprawiała jego jakość. 49 … Continue reading

21 December 2017 Rynek farmaceutyczny

Planowany budżet na ochronę zdrowia

W kwietniu Ministerstwo Finansów opublikowało Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017 – 2020. W przypadku ochrony zdrowia plan ten miał być pierwszym formalnym potwierdzeniem planowanego wzrostu nakładów na ten obszar w Polsce – zapowiedzianych przez Premier Beatę Szydło i Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w lipcu ubiegłego roku. Publiczne wydatki na służbę zdrowia w Polsce … Continue reading

21 December 2017 Szpitale

Genes vs. diet

 Nutrigenomics deals with dependencies between diet and genes. Professor Jarosław Horbańczuk talked about the topic during the conference entitled “Obesity epidemic”. He claims that if we manage to learn and identify precisely the mechanisms of the effect of individual dietary components on the human genome, we will be able to design personalised food for various … Continue reading

21 September 2017 Miscellaneous

Geny a dieta

  Nutrigenomika – zajmuje się zależnościami miedzy dietą a genami. Mówił o tym podczas konferencji „ Epidemia otyłości” prof. Jarosław Horbańczuk. Twierdzi on,  ze jeśli uda się poznać i precyzyjnie zidentyfikować mechanizmy wpływu poszczególnych składników diety na genom człowieka, będziemy mogli projektować żywność spersonalizowaną dla różnych grup społecznych, co powinno w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko … Continue reading

21 September 2017 Ciekawostki

Does dancing slow down the brain diseases?

Scientists from the German Centre of Neurodegenerative Diseases in Magdeburg observed that learning to dance had a greater positive effect on efficiency of the bran than fitness exercises which included endurance exercises (such as running, jumping), strength exercises and stretching. 26 volunteers aged 68 on average participated in the research. 14 of them for 18 … Continue reading

21 September 2017 News

Taniec spowalnia choroby mózgu?

  Naukowcy z Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych w Magdeburgu zaobserwowali, że nauka tańców miała większy pozytywny wpływ na sprawność mózgu niż zajęcia fitness, które obejmowały ćwiczenia wytrzymałościowe (jak bieg, podskoki), siłowe oraz rozciąganie. W badaniu udział wzięło 26 ochotników o średniej wieku 68 lat. 14 z nich przez 18 miesięcy uczestniczyło w bardzo urozmaiconych zajęciach … Continue reading

21 September 2017 Ciekawostki

RODO

  As of the next year in the entire European Union the provisions of the General Data Protection Regulation (RODO) will apply.      RODO will be applied directly, regardless of the national provisions on personal data protection and the obligation of all entrepreneurs is to observe the requirements provided in RODO before 25 May 2018, when … Continue reading

21 September 2017 Law

Polityka prywatności