Newsnettler

RODO

Od przyszłego roku w całęj Unii Europejskiej zaczną obowiązywać  przepisy Rozporządzenia         o          Ochronie         Danych           Osobowych     (RODO). RODO będzie obowiązywać  bezpośrednio, niezależnie     od            krajowych       przepisów       o          ochronie         danych osobowych     i            obowiązkiem  wszystkich      przedsiębiorców         jest      dostosowanie  się            do        wymogów       RODO przed  25        maja    2018    roku,   kiedy   to            wynikające     z          jego     postanowień   wymogi          staną   się            wiążące           również           w         … Continue reading

21 September 2017 Prawo

Eksperci prawni z niepokojem o ograniczeniach finansowania sprzedaży do SPZOZ

Eksperci zespołu doradztwa regulacyjnego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) opracowali raport poświęcony barierom w obrocie wierzytelnościami SPZOZ. Zasady gospodarowania mieniem SPZOZ-ów reguluje ustawa o działalności leczniczej, która wprowadza daleko idące ograniczenia w obrocie wierzytelnościami. Uniemożliwiają one swobodne dysponowanie wierzytelnościami przez dostawców zadłużonych podmiotów leczniczych i negatywnie wpływają na pewność obrotu. Eksperci przypominają, że zadłużenie polskich … Continue reading

21 September 2017 Prawo

Innowacyjny sektor farmaceutyczny

Ministerstwo Zdrowia  stawia na innowacyjność sektora farmaceutycznego. Staramy się poprawić warunki inwestowania dla innowacyjnych firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych tak, aby Polska stała się krajem, w którym rozwój biotechnologii farmaceutycznej będzie jednym z wiodących kierunków– poinformował  Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia. Jak informuje wiceminister agencję Newseria Biznes, resort chce wypracować dobry model zachęt i ułatwień, … Continue reading

21 September 2017 Rynek farmaceutyczny

Przychody dystrybutorów leków wzrosną do ponad biliona dol. w 2019

  Od lat branża farmaceutyczna uznawana jest za jedną z bardziej dochodowych, choć także wyjątkowo konkurencyjnych. W 2016 roku jej szacunkowe przychody na całym świecie wyniosły 1,038 bln dolarów, czyli wzrosły o 2,1 proc. w porównaniu do 2015 roku. Kolejne lata są jeszcze bardziej optymistyczne. Według przewidywań Deloitte w 2020 roku przychody sektora farmaceutycznego w … Continue reading

21 September 2017 Rynek farmaceutyczny

New drug for leukaemia

  Kymriah, a drug by Novartis, has just been approved by FDA. After administration of the drug, the remission occurred in 83 per cent from among 65 patients participating in the research. The drug contains modified T lymphocytes of a sick person. They are sampled from a patient and then sent to the Novartis laboratory, … Continue reading

21 September 2017 Pharmacies

Nowy lek przeciwko białaczce

  Lek Kymriah firmy Novartis otrzymał właśnie oficjalną zgodę amerykańskiej agencji do spraw lecznictwa. Po podaniu leku remisja nastąpiła u 83 proc. spośród 65 pacjentów, którzy uczestniczyli w badaniach. Lek zawiera zmodyfikowane limfocyty T osoby chorej. Zostają one pobrane od pacjenta, a następnie przesłane do laboratorium firmy Novartis. Tam specjaliści, wykorzystując modyfikacje genowe, dodają do … Continue reading

21 September 2017 Apteki

Polityka prywatności