Newsnettler

Suplementy diety będą traktowane surowiej niż leki?

Kraje Unii Europejskiej, w tym także  Polska, z roku na rok notują coraz więcej  zgłoszeń suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia oraz żywności wzbogaconej. W latach 2015-2016 do Głównego Inspektora Sanitarnego wpłynęło około 20 000 wniosków. Dane statystyczne wskazują, że liczba ta ma tendencje wzrostowe w porównaniu z poprzednimi latami. Aby zwiększyć  bezpieczeństwo konsumentów suplementów diety … Continue reading

21 September 2017 Apteki

Merge of two Wrocław hospitals

In accordance with the resolution adopted by the senate of the Wrocław Medical University, two clinical hospitals in the capital city of the Lower Silesia – Independent Public Clinical Hospital No. 1 in Wrocław and the Clinical University Hospital – will be merged into one large, full-profile hospital. Thanks to the merger some of the … Continue reading

21 September 2017 Hospitals

Połączenie dwóch wrocławskich szpitali

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dwa szpitale kliniczne w stolicy Dolnego Śląska – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny – pod koniec tego roku zostaną połączone w jeden duży pełnoprofilowy szpital. Dzięki tej fuzji część oddziałów się uzupełni / np.  szpital przy ul. Borowskiej … Continue reading

21 September 2017 Szpitale

Sceptyczny stosunek Pracodawców RP do wprowadzanej reformy zdrowia

W ocenie Pracodawców RP zmiany wchodzą zdecydowanie za wcześnie i za szybko. Resort zdrowia nie zdążył przygotować wszystkich aktów prawnych, a ilość zmian wprowadzanych równocześnie powoduje duże trudności organizacyjne po stronie zarządzających szpitalami. Według Pracodawców wniosek jest oczywisty – reforma wpłynie negatywnie na sytuację pacjenta, zaś utrudnieniem dla dyrektorów szpitali jest ilość równocześnie wprowadzanych zmian. … Continue reading

21 September 2017 Szpitale

Polityka prywatności