Finansowanie inwestycji medycznych

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu oraz mając na uwadze realizację nadrzędnego celu – aby dostarczyć szpitalom na czas leki oraz sprzęt medyczny – sukcesywnie zwiększamy swój udział w finansowaniu inwestycji w szpitalach. Wprowadzamy  do swojej oferty  coraz więcej  atrakcyjnych  produktów  z zakresu finansowania zakupu sprzętu medycznego przez zakłady opieki zdrowotnej.
Oferujemy doradztwo w wyborze zindywidualizowanego rozwiązania finansowego. Pomagamy odbiorcom realizować potrzeby związane z zakupem niezbędnych sprzętów medycznych, a producentom i dystrybutorom zapewniamy  spływ należności za dostarczone produkty w wyznaczonym terminie.

 

Produkty dla dostawców:

 • finansowanie transakcji
 • finansowanie należności

 

Produkty dla szpitali:

 • finansowanie inwestycji długoterminowych
 • finansowanie zobowiązań
 • doradztwo przy wyborze najkorzystniejszego mechanizmu finansowania dopasowanego do możliwości placówek medycznych

 

Korzyści dla naszych klientów

 • finansowanie dopasowane do potrzeb i możliwości szpitala
 • okres finansowania do 5 lat
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • brak wymaganego wkładu własnego
 • konkurencyjna oferta cenowa na sprzęt medyczny
 • sprawdzeni dostawcy sprzętu medycznego
 • minimum formalności

 

 

Polityka prywatności