Newsletter

Krok w kierunku komercjalizacji szpitali?

13 czerwca resort zdrowia opublikował projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym pacjenci w publicznych placówkach oprócz świadczeń finansowanych przez NFZ – korzystać będą mogli także z odpłatnych usług, na komercyjnych zasadach.

Takie rozwiązanie – w ocenie ministerstwa – ma poprawić stabilność finansową publicznych szpitali, wyrównać ich szanse wobec prywatnych podmiotów na pozyskiwanie środków, ułatwić pacjentowi dostęp do świadczeń.

Zdaniem Dariusza Wasilewskiego,  autora raportu „Sieć szpitali – nowe rozwiązania i stare problemy”, sama idea i kierunek nowelizacji wydają się słuszne. Wciąż jednak otwarta pozostaje kwestia, które świadczenia oraz w jakich sytuacjach zostałyby objęte odpłatnością.

Autor raportu zauważa, że planowane zapisy o możliwości pobierania opłat przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej stoją w pewnej sprzeczności z przygotowanym już, nowym systemem finansowania lecznic w ramach sieci szpitali – czyli budżetowym, ryczałtowym przekazywaniem środków tym jednostkom.

Wątpliwości i obaw na tym wstępnym etapie jest wiele, jak chociażby ta, że pacjenci komercyjni będą lepiej traktowani, a szpitale będą celowo ograniczać ilość pacjentów ze świadczeń publicznych. Obecny stan prawny wciąż pozostawia duże pole do interpretacji przepisów w zakresie pobierania opłat od pacjentów przez publiczne placówki. Trwa spór na linii Ministerstwo Zdrowia – Kancelaria Premiera. W dniu 20 czerwca odbyło się specjalne spotkanie Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z Premier Beatą Szydło m.in. w sprawie płatności za usługi medyczne.

Polityka prywatności