Newsletter

Leki przeciwnowotworowe są dla koncernów farmaceutycznych

  • Leki przeciwnowotworowe są dla koncernów farmaceutycznych świetnym biznesem. Ale jak wynika z najnowszych badań Europejskiej Agencji Leków, połowa z nich nie pomaga.

Analiza dotyczy 48 preparatów, jakie Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do użytku w latach 2009-2013. Tylko połowa dopuszczonych do terapii lekarstw przedłużała zgodnie z zapowiedziami życie chorych lub przynajmniej poprawiała jego jakość. 49 procent leków w ogóle nie spełniało tych kryteriów. Analiza brytyjskich naukowców jest przełomowa. Ceny środków do terapii antynowotworowej są coraz wyższe. Koszty przypadające na pacjenta wynoszą nawet 100 tys. euro rocznie. W Niemczech wydatki kas chorych na lekarstwa przeciw nowotworom wzrosły z 3,8 mld w 2012 do 5,77 mld euro w 2016 roku. W kontekście wyników badań Europejskiej Agencji Leków ,eksperci domagają się wniesienia poprawek do ustawy o reorganizacji rynku leków i wprowadzenie obowiązującej „późniejszej oceny korzyści”

Polityka prywatności