Newsletter

Narodowy Instytut Onkologii na papierze do końca czerwca

Do końca czerwca zostanie przedstawiona koncepcja Narodowego Instytutu Onkologii, który ma pełnić kluczową rolę w koordynowanej opiece onkologicznej. Dzięki powstaniu placówki ma zostać uporządkowany system opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową, który jest teraz rozproszony.

– Kluczową w nim rolę będą pełnić istniejące już w całym kraju centra onkologiczne – przyznała Katarzyna Głowala, wiceminister zdrowia. Chodzi o zorganizowanie całościowej i skoordynowanej opieki onkologicznej oraz efektywne wydawanie środków – powiedziała Głowala podczas VII Forum Pacjentów Onkologicznych w Warszawie i dodała, że bardziej będzie się liczyła jakość w opiece medycznej, a nie tylko realizowanie procedur. O sprawie poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Na problem wskazywało wielu specjalistów, między innymi Profesor Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, który jest członkiem zespołu zajmującego się opracowaniem koncepcji Narodowego Instytutu Onkologii. Przyznał, że skutkiem braku kontroli jakości, jak również niedostatków kadrowych w onkologii, jest nieefektywne wykorzystanie środków oraz nieodpowiednie leczenie powodujące wzrost powikłań lub przedwczesne zgony. Prof. Maciejczyk, podkreślił, że wokół centrów onkologicznych ma być zbudowany system koordynowanej i kompleksowej opieki o możliwie najwyższej jakości. Wszystko zależy jednak od lokalnych uwarunkowań. – Nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich województw – dodał. Z kolei prof. Piotr Czauderna, który kieruje powołanym niedawno zespołem ekspertów przy resorcie zdrowia zajmującym się opracowaniem koncepcji Narodowego Instytutu Onkologii, podkreślił, że polska onkologia potrzebuje nowej strategii, ponieważ wyniki leczenia nowotworów w Polsce odbiegają od tych, jakie uzyskuje się w innych krajach Unii Europejskiej, nawet takich jak Czechy i Słowacja.

Polityka prywatności