Newsnettler

Geny a dieta

  Nutrigenomika – zajmuje się zależnościami miedzy dietą a genami. Mówił o tym podczas konferencji „ Epidemia otyłości” prof. Jarosław Horbańczuk. Twierdzi on,  ze jeśli uda się poznać i precyzyjnie zidentyfikować mechanizmy wpływu poszczególnych składników diety na genom człowieka, będziemy mogli projektować żywność spersonalizowaną dla różnych grup społecznych, co powinno w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko … Kontynuuj

21 września 2017 Ciekawostki

Taniec spowalnia choroby mózgu?

  Naukowcy z Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych w Magdeburgu zaobserwowali, że nauka tańców miała większy pozytywny wpływ na sprawność mózgu niż zajęcia fitness, które obejmowały ćwiczenia wytrzymałościowe (jak bieg, podskoki), siłowe oraz rozciąganie. W badaniu udział wzięło 26 ochotników o średniej wieku 68 lat. 14 z nich przez 18 miesięcy uczestniczyło w bardzo urozmaiconych zajęciach … Kontynuuj

21 września 2017 Ciekawostki

RODO

Od przyszłego roku w całęj Unii Europejskiej zaczną obowiązywać  przepisy Rozporządzenia         o          Ochronie         Danych           Osobowych     (RODO). RODO będzie obowiązywać  bezpośrednio, niezależnie     od            krajowych       przepisów       o          ochronie         danych osobowych     i            obowiązkiem  wszystkich      przedsiębiorców         jest      dostosowanie  się            do        wymogów       RODO przed  25        maja    2018    roku,   kiedy   to            wynikające     z          jego     postanowień   wymogi          staną   się            wiążące           również           w         … Kontynuuj

21 września 2017 Prawo

Raportowanie leków do Ministerstwa Zdrowia (ZSMOPL)

  Aktualnie trwają prace nad zmianami w zakresie danych o obrocie lekami, które od początku następnego roku mają być raportowane przez firmy farmaceutyczne do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Obecne prace legislacyjne zmierzają do ograniczenia katalogu leków, o obrocie których informacje mają być raportowane do ZSMOPL. Aktualna wersja projektu przepisów zakłada, iż raportowaniu … Kontynuuj

21 września 2017 Aktualności

Eksperci prawni z niepokojem o ograniczeniach finansowania sprzedaży do SPZOZ

Eksperci zespołu doradztwa regulacyjnego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) opracowali raport poświęcony barierom w obrocie wierzytelnościami SPZOZ. Zasady gospodarowania mieniem SPZOZ-ów reguluje ustawa o działalności leczniczej, która wprowadza daleko idące ograniczenia w obrocie wierzytelnościami. Uniemożliwiają one swobodne dysponowanie wierzytelnościami przez dostawców zadłużonych podmiotów leczniczych i negatywnie wpływają na pewność obrotu. Eksperci przypominają, że zadłużenie polskich … Kontynuuj

21 września 2017 Prawo