Newsnettler

Innowacyjny sektor farmaceutyczny

Ministerstwo Zdrowia  stawia na innowacyjność sektora farmaceutycznego. Staramy się poprawić warunki inwestowania dla innowacyjnych firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych tak, aby Polska stała się krajem, w którym rozwój biotechnologii farmaceutycznej będzie jednym z wiodących kierunków– poinformował  Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia. Jak informuje wiceminister agencję Newseria Biznes, resort chce wypracować dobry model zachęt i ułatwień, … Kontynuuj

21 września 2017 Rynek farmaceutyczny

Przychody dystrybutorów leków wzrosną do ponad biliona dol. w 2019

  Od lat branża farmaceutyczna uznawana jest za jedną z bardziej dochodowych, choć także wyjątkowo konkurencyjnych. W 2016 roku jej szacunkowe przychody na całym świecie wyniosły 1,038 bln dolarów, czyli wzrosły o 2,1 proc. w porównaniu do 2015 roku. Kolejne lata są jeszcze bardziej optymistyczne. Według przewidywań Deloitte w 2020 roku przychody sektora farmaceutycznego w … Kontynuuj

21 września 2017 Rynek farmaceutyczny

Nowy lek przeciwko białaczce

  Lek Kymriah firmy Novartis otrzymał właśnie oficjalną zgodę amerykańskiej agencji do spraw lecznictwa. Po podaniu leku remisja nastąpiła u 83 proc. spośród 65 pacjentów, którzy uczestniczyli w badaniach. Lek zawiera zmodyfikowane limfocyty T osoby chorej. Zostają one pobrane od pacjenta, a następnie przesłane do laboratorium firmy Novartis. Tam specjaliści, wykorzystując modyfikacje genowe, dodają do … Kontynuuj

21 września 2017 Apteki

Suplementy diety będą traktowane surowiej niż leki?

Kraje Unii Europejskiej, w tym także  Polska, z roku na rok notują coraz więcej  zgłoszeń suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia oraz żywności wzbogaconej. W latach 2015-2016 do Głównego Inspektora Sanitarnego wpłynęło około 20 000 wniosków. Dane statystyczne wskazują, że liczba ta ma tendencje wzrostowe w porównaniu z poprzednimi latami. Aby zwiększyć  bezpieczeństwo konsumentów suplementów diety … Kontynuuj

21 września 2017 Apteki

Połączenie dwóch wrocławskich szpitali

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dwa szpitale kliniczne w stolicy Dolnego Śląska – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny – pod koniec tego roku zostaną połączone w jeden duży pełnoprofilowy szpital. Dzięki tej fuzji część oddziałów się uzupełni / np.  szpital przy ul. Borowskiej … Kontynuuj

21 września 2017 Szpitale