Newsnettler

Od sześciu lat opiekujemy się dwoma domami dziecka

Od sześciu lat opiekujemy się dwoma domami dziecka z najbiedniejszego kraju Ameryki Południowej, gdzie poziom analfabetyzmu jest czternastokrotnie wyższy niż w Polsce. Sierocińce prowadzone przez misjonarzy, nie mają żadnego wsparcia ze strony władz państwowych Boliwii , utrzymują się jedynie z darów i pracy wolontariuszy. Dlatego pomagamy tym dzieciom, wysyłając im paczki z materiałami edukacyjnymi oraz … Kontynuuj

21 grudnia 2017 Ciekawostki

W Budapeszcie zostało podpisane oświadczenie o zacieśnieniu współpracy państw

30 listopada w Budapeszcie zostało podpisane oświadczenie o zacieśnieniu współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, dotyczące dostępu do międzynarodowego rynku farmaceutycznego. Obecni tam Ministrowie Zdrowia uzgodnili, że dzięki współpracy państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej przygotowanie się na wyzwania na międzynarodowym rynku farmaceutycznym może być skuteczniejsze i dlatego zamierzają wzmocnić współpracę poprzez poszerzenie jej na dalsze obszary. … Kontynuuj

21 grudnia 2017 Rynek farmaceutyczny

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wejdzie w życie 28 maja 2018 roku. Wpłynie na pracę zarówno dużych szpitali, jak i jednoosobowych gabinetów lekarskich. – Powinniśmy się już przyzwyczajać do nowej terminologii: znikają „dane wrażliwe”, a na ich miejsce pojawiają się „dane szczególnie chronione” – mówi dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji, koordynator prac … Kontynuuj

21 grudnia 2017 Prawo

Leki przeciwnowotworowe są dla koncernów farmaceutycznych

Leki przeciwnowotworowe są dla koncernów farmaceutycznych świetnym biznesem. Ale jak wynika z najnowszych badań Europejskiej Agencji Leków, połowa z nich nie pomaga. Analiza dotyczy 48 preparatów, jakie Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do użytku w latach 2009-2013. Tylko połowa dopuszczonych do terapii lekarstw przedłużała zgodnie z zapowiedziami życie chorych lub przynajmniej poprawiała jego jakość. 49 … Kontynuuj

21 grudnia 2017 Rynek farmaceutyczny

Ministerstwo Zdrowia opracowuje nowy dokument

Ministerstwo Zdrowia opracowuje nowy dokument określający politykę lekową. Ma być on opracowany na bazie wskaźników epidemiologicznych występujących wyłącznie w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia, jako uczestnik systemu będzie bacznie obserwował wszystkie etapy powstawania dokumentu polityki lekowej… Kontynuuj

21 grudnia 2017 Apteki

Polityka prywatności