Newsnettler

Selvita otwiera oddział w Poznaniu…

Jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie rozpoczęła działalność w laboratoriach na terenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii  w Poznaniu. Otwarcie oddziału nastąpiło 9 maja. Zespół będzie realizował badania na zlecenie największych światowych koncernów farmaceutycznych i chemicznych. Spółka poinformowała, że docelowo oddział w Poznaniu ma zostać „drugim płucem Selvity”, aktywnie uczestnicząc w prowadzonych projektach innowacyjnych… Kontynuuj

18 maja 2017 Rynek farmaceutyczny 0 Comment

Antybiotyki podawane zwierzętom……

 Najnowszy raport Europejskiej Agencji Leków pokazuje, że w 2014 r. w polskim rolnictwie zużyto blisko 600 ton antybiotyków. Na przestrzeni lat 2011-2014 wartość ta wzrosła o 23 proc. Pod względem podawania zwierzętom środków antybakteryjnych nasz kraj zajmuje piąte miejsce w Europie. Więcej antybiotyków jest podawanych zwierzętom jedynie w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i we Francji. Wprawdzie … Kontynuuj

18 maja 2017 Rynek farmaceutyczny 0 Comment

Payback dla producentów leków….

Ministerstwo Zdrowia przy okazji nowelizacji ustawy refundacyjnej  przedstawiło nowe zapisy dotyczące mechanizmu zwrotu kosztów, tzw. Paybacku, zmuszające producentów leków do ponoszenia finansowych konsekwencji przekroczenia budżetu refundacyjnego. Zgodnie z planowanymi zmianami, jeśli NFZ wyda na refundację więcej niż zakładał w planie finansowym, różnice pokrywają producenci leków sprzedawanych w aptekach, czyli najczęściej krajowi producenci leków generycznych. Eksperci … Kontynuuj

18 maja 2017 Rynek farmaceutyczny 0 Comment

Senackie komisje przyjęły bez poprawek ustawę „apteka dla aptekarza”….

16 maja Prezydent Duda podpisał przyjętą 7 kwietnia przez sejm ustawę wprowadzającą rewolucyjne zmiany na rynku aptek. Zgodnie z nią, tylko farmaceuci mają możliwość otwierania aptek, jeden podmiot może być właścicielem tylko czterech aptek,  aptekę można otworzyć tylko wówczas, gdy na już istniejące placówki przypada mniej niż 3 tys. osób w danym województwie oraz gdy … Kontynuuj

18 maja 2017 Apteki 0 Comment

Konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 września 2017 r. … Kontynuuj

18 maja 2017 Szpitale 0 Comment

Polityka prywatności