O firmie

Nettle wspiera  działalność firm farmaceutycznych oraz producentów sprzętu medycznego na polskim rynku ochrony zdrowia. Naszą misją jest zabezpieczenie dostaw leków oraz sprzętu medycznego do szpitali,tak,aby umożliwić im  sprawne, płynne funkcjonowanie oraz  aby ułatwić partnerstwo w relacjach szpitale-dostawcy.

Pomimo tego, że  naszą działalność rozpoczęliśmy jako firma finansowa, obserwując zmiany na globalnym rynku farmaceutycznym w sposobie dystrybucji leków i przechodzeniu  producentów leków do modelu sprzedaży bezpośredniej, od 2011 roku naszą główną usługą stała się  dystrybucja, zwana DTP (direct to pharmacy).

Ważnym elementem w systemie dystrybucji bezpośredniej (DTP) jest synergia  potencjałów producenta (właściciel leków) i operatora (obsługa dystrybucji).

Aby umożliwić producentom realizację  bezpośrednich dostaw do szpitali i aptek zwiększyliśmy zakres naszych usług o wszystkie niezbędne procesy począwszy od obsługi sprzedaży, organizacji magazynowania i transportu leków.

 

 

Polityka prywatności