O firmie

Nettle wspiera  działalność firm farmaceutycznych oraz producentów sprzętu medycznego na polskim rynku ochrony zdrowia. Naszą misją jest zabezpieczenie dostaw leków oraz sprzętu medycznego do szpitali, aby umożliwić im  sprawne, płynne funkcjonowanie.

Główne produkty  firmy to:  finansowanie należności, zarządzanie powierzonym portfelem  firm farmaceutycznych oraz finansowanie inwestycji w szpitalach.

Naszą działalność rozpoczęliśmy  jako firma finansowa działająca  w obszarze zarządzania i finansowania należności szpitalnych z przejęciem ryzyka ich wypłacalności. Dzięki stworzonym narzędziom, takim, jak:  system oceny ryzyka, system informatyczny do monitorowania należności oraz dzięki naszemu  zespołowi, staliśmy się ważnym partnerem dla wielu firm farmaceutycznych. Obserwując zmiany na globalnym rynku farmaceutycznym w sposobie dystrybucji leków i powolnym przechodzeniu do modelu sprzedaży bezpośredniej, gdzie wyeliminowany jest pośrednik czyli hurtownia, zwiększyliśmy zakres naszych usług o te elementy, którym brakowało producentom leków a posiadały hurtownie. W ten sposób staliśmy się propagatorami modelu dystrybucji bezpośredniej do aptek – Direct to Pharmacy. Dzisiaj jesteśmy w stanie zaoferować producentom leków cały wachlarz usług począwszy od organizacji procesu sprzedaży a skończywszy na finansowaniu należności i księgowaniu wszystkich operacji.

Wśród naszych kluczowych pracowników znajdują się osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze sektora szpitalnego oraz tworzeniu produktów finansowych. To między innymi  dzięki nim powstały nowatorskie programy finansowe, które z sukcesem wdrożyliśmy na kwotę ponad miliarda złotych.

W bieżącym roku wystartowaliśmy z naszymi klientami w 1394 przetargach na kwotę 388 mln zł. Od początku swojej działalności  w ramach produktu Zarządzanie Należnościami obsłużyliśmy portfel ponad 3 mld zł.