Newsletter

Opinia Prof. Marka Szydło

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszą opinią uznanego specjalisty w zakresie prawa zamówień publicznych, prof. Marka Szydło, związaną w występowaniem konsorcjów po stronie wykonawców. Analiza prawna Pana profesora dotyka budzącego kontrowersje wśród wielu prawników wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2016 roku (sygn. CSK 486/15) stanowiąc jeden z wielu krytycznych głosów w odniesieniu do tez sądu zawartych w uzasadnieniu wspomnianego wyroku SN.

Link do opinii – Opinia