Newsletter

RODO

Od przyszłego roku w całęj Unii Europejskiej zaczną obowiązywać  przepisy Rozporządzenia         o          Ochronie         Danych           Osobowych     (RODO). RODO będzie obowiązywać  bezpośrednio, niezależnie     od            krajowych       przepisów       o          ochronie         danych osobowych     i            obowiązkiem  wszystkich      przedsiębiorców         jest      dostosowanie  się            do        wymogów       RODO przed  25        maja    2018    roku,   kiedy   to            wynikające     z          jego     postanowień   wymogi          staną   się            wiążące           również           w         Polsce.

Rozporządzenie         dotyczy           wszystkich      podmiotów,    które   przetwarzają            dane    osobowe,        w         szczególności w         związku          z            prowadzoną    działalnością  gospodarczą.  W        dniu     25        maja    2018            r.         powinny          być      zatem  gotowe            i           wdrożone            wszystkie        możliwe          procedury       wewnętrzne,   które   będą            zapewniały     przestrzeganie RODO,           a          także   dostosowana            dokumentacja związana         z          przetwarzaniem         danych. Rozporządzenie         wprowadza     szereg nowych           zasad,  procedur         i            obowiązków   w         związku          z          przetwarzaniem         danych            osobowych.    Na przykład,   po        25        maja    2018    r.,        zniknie            wymóg            zgłaszania       zbiorów          danych            do        GIODO,          a            za        kontrolę          i           czuwanie        nad      prawidłowością            procesu           przetwarzania danych praktycznie    w         pełni            odpowiedzialny          będzie administrator. RODO  przewiduje          bardzo               wysokie               kary       finansowe           za           naruszenie          przepisów           dot.               ochrony               danych  (w          zależności           od charakteru          naruszenia).