Newsletter

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wejdzie w życie 28 maja 2018 roku. Wpłynie na pracę zarówno dużych szpitali, jak i jednoosobowych gabinetów lekarskich. – Powinniśmy się już przyzwyczajać do nowej terminologii: znikają „dane wrażliwe”, a na ich miejsce pojawiają się „dane szczególnie chronione” – mówi dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji, koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych.

RODO wprowadza kary sięgające 20 mln euro, co sprawia, że takim pułapem kar można zniszczyć 90 proc. podmiotów leczniczych. Osoby kierujące publiczną placówką medyczną dotknie również inna dolegliwość.

Otóż wprowadzona będzie konieczność zamieszczenia na stronie internetowej upomnianego podmiotu informacji o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych. Informacja taka powinna być uzupełniona o kroki, jakie podjęto, aby przeciwdziałać takim sytuacjom. Nadszarpnięta reputacja kierującego podmiotem medycznym może być ważną przyczyną utrudniającą takiej osobie kontynuowanie kariery na stanowiskach kierowniczych w branży medycznej.

Polityka prywatności