Newsletter

W Budapeszcie zostało podpisane oświadczenie o zacieśnieniu współpracy państw

30 listopada w Budapeszcie zostało podpisane oświadczenie o zacieśnieniu współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, dotyczące dostępu do międzynarodowego rynku farmaceutycznego. Obecni tam Ministrowie Zdrowia uzgodnili, że dzięki współpracy państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej przygotowanie się na wyzwania na międzynarodowym rynku farmaceutycznym może być skuteczniejsze i dlatego zamierzają wzmocnić współpracę poprzez poszerzenie jej na dalsze obszary.

Podkreślono w nim, że ministrowie postanowili zbadać możliwości współpracy co do zaopatrzenia w szczepionki i ich produkcji.
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział: „Producenci czy dystrybutorzy produktów farmaceutycznych to bardzo trudny partner i wydaje się, że, po pierwsze, wymiana doświadczeń w zakresie oceny technologii medycznych, zastanawiania się nad tym, co warto mieć na swoich rynkach, a z drugiej strony, umiejętne wspólne negocjacje dają ogromne możliwości. Widzimy tutaj duży potencjał związany z jednej strony z zasobami eksperckimi, a z drugiej strony z populacją potencjalnych pacjentów.

Zmierzamy do tego, żeby wspólnie doprowadzić do możliwości negocjowania cen leków, zwłaszcza tych najdroższych, np. leków onkologicznych, a także wspólnych zakupów leków. To jest wielka szansa dla wszystkich naszych systemów „- zaznaczył Minister Zdrowia.

Polityka prywatności