Newsletter

Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych

Wiele kontrowersji wzbudza wprowadzony niedawno zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Jedna ze spółek prowadzących apteki złożyła skargę konstytucyjną w tej sprawie. Powołano się na art. 20 i 22 Konstytucji, na podstawie którego zakaz reklamy aptek skrajnie ogranicza możliwość informowania o działaniach apteki lub działaniach odnoszących się do działalności apteki (np. dopłatach do cen leków). Według strony skarżącej zakaz ten skutkuje naruszeniem praw podmiotowych przez nadmierne ograniczenie wolności działalności gospodarczej oraz wolności rozpowszechniania informacji związanych z działalnością gospodarczą podmiotów prowadzących apteki.

W ocenie sądu jednak, wskazany w skardze konstytucyjnej zakaz reklamy aptek jest zgodny z obowiązującym ustawodawstwem.

Stanowisko sądu przypieczętowane zostało wydanym ostatnio wyrokiem w innej sprawie, gdzie jedna z aptek, w ocenie inspekcji farmaceutycznej naruszyła zakaz reklamy umieszczając w rozpowszechnianej ulotce dane dotyczące nazw i adresów aptek obok reklam suplementów diety i produktów leczniczych z podanymi cenami sugerowanymi dla pacjenta.

Za prowadzenie niezgodnej z prawem reklamy spółka ta została ukarana karą pieniężną w kwocie 10 tys. zł pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Polityka prywatności