NewsNettler

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii określa minimalny czas przechowywania bloczków parafinowych i preparatów histopatologicznych. Zgodnie z nim w zakładach patomorfologii, zakładach albo pracowniach neuropatologii, pracowniach histopatologii oraz pracowniach cytologii przechowuje się bloczki...