WYJĄTKOWY PRZEWODNIK DLA DZIECI

Książeczka “Mój brat lub siostra ma nowotwór” to wyjątkowy przewodnik wydany przez fundację “Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Jest on skierowany do rodzeństwa chorych dzieci, a także do ich koleżanek i kolegów.  W przystępny sposób przedstawia proces leczenia, a także pomaga rodzicom rozmawiać z dziećmi na temat choroby brata lub siostry. Autorzy mają nadzieję, że książeczka przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów z jakimi borykają się dzieci dotknięte chorobą nowotworową oraz do poznania ich codziennego życia.

Mieliśmy swój udział przy powstawaniu tej ważnej publikacji. Będziemy wspierać Fundację w dalszych działaniach związanych z promocją i dystrybucją książeczki i dołożymy starań, by dotarła ona do jak największego grona odbiorców, zwłaszcza wśród rodzin i bliskich chorych dzieci.

Wydanie przewodnika jest częścią działań podejmowanych przez fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” w zakresie budowania świadomości na rzecz onkologii dziecięcej i zbiega się w czasie z kampanią „Złotej wstążki” prowadzoną na całym świecie w miesiącu wrześniu. W tym czasie organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne w Polsce i na świecie prowadzą różne akcje na rzecz dzieci chorych onkologicznie. Celem tych akcji jest przybliżenie tematyki nowotworów dziecięcych ogółowi społeczeństwa i zwrócenie uwagi na problemy związane z procesem leczenia oraz te, które pojawiają się po zakończeniu terapii.

Więcej o akcji Złota wstążka można dowiedzieć się na stronie https://www.zlotawstazka.pl.

E-book “Mój brat lub siostra ma nowotwór” do pobrania tutaj.