Gorąca wiosna w służbie zdrowia

Gorąca wiosna w służbie zdrowia

2 kwietnia przed siedzibą resortu zdrowia planowana jest pikieta zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związek Powiatów Polskich, do której dołączą przedstawiciele samorządów oraz organizacji reprezentujących różne zawody medyczne i pacjentów. Protestujący zamierzają wręczyć ministrowi zdrowia petycję dotyczącą wzrostu wyceny procedur i zapewnienia podwyżek płac także przedstawicielom zawodów medycznych pominiętych w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

W tym samym dniu minister zdrowia ma przedstawić w sejmowej komisji zdrowia informację dotyczącą odsetka PKB przeznaczanego na ochronę zdrowia. Rząd zobowiązał się przeznaczać corocznie na finansowanie ochrony zdrowia nie mniej niż 6 proc. produktu krajowego brutto. Planowano osiągnąć ten pułap do 2020 r. zwiększając nakłady w kolejnych latach. Według informacji przekazanych przez resort, wskaźniki nakładów na ochronę zdrowia zostały zrealizowane. Ministerstwo wskazało, że w roku 2018 nakłady osiągnęły 4,86 proc. PKB, a w roku 2019 będzie to 4,92 proc. PKB. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło jednak, że do planowania wydatków na ochronę zdrowia na rok 2019 przyjęta została historyczna wartość PKB z roku 2017, czyli sprzed dwóch lat. „Środowisko lekarskie oraz pacjenci mogą się czuć oszukani” – stwierdzają przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, którzy oceniają, że przez przyjęty przez rząd sposób liczenia nakładów przesuwa się termin osiągnięcia poziomu 6 proc. PKB o dalsze dwa lata.

Oczywiste jest, że nakłady na służbę zdrowia nie są wystarczające na pokrycie jej potrzeb. Szpitale powiatowe z tzw. sieci szpitali od wielu miesięcy informują o rosnących stratach finansowych tych jednostek. Wprowadzanie kolejnych regulacji prawnych, które nie mają zabezpieczenia finansowego, wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek, wzrost cen mediów (prądu, odprowadzania ścieków) to wszystko skutkuje coraz słabszą kondycją finansową lecznic. Według Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w 2017 r. łączna strata 89 lecznic powiatowych wynosiła 43 mln zł, a w 2018 roku – już około 180 mln zł. Jeśli rząd nie przeznaczy dodatkowych środków na służbę zdrowia, skutki społeczne mogą być katastrofalne.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy pod hasłem „Nie dla poniżania pacjentów i lekarzy” wspólnie z Naczelną Radą Lekarską domagają się wdrożenia natychmiastowych działań naprawczych w służbie zdrowia. Grożą ogólnopolskim protestem.

Zapowiada się więc gorąca wiosna.