Regulamin akcji „Kręć piątaka dla dzieciaka”

Regulamin akcji „Kręć piątaka dla dzieciaka”

Regulamin Akcji  KRĘĆ PIĄTKA DLA DZIECIAKA

 1. Organizatorem Akcji jest Nettle S.A. lub KFS.
 2. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna która, zaakceptowała Regulamin, dysponuje telefonem z zainstalowaną aplikacją Endomondo, dokonała rejestracji na stronie internetowej aplikacji: endomondo.com i przyłączyła się do rywalizacji: KRĘĆ PIĄTKA DLA DZIECIAKA
 3. Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu w aplikacji –wybór loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła.
 4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
 5. Przystąpienie do Akcji równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu Akcji.
 6. Każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji.
 8. Organizator Akcji nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy aplikacji Endomondo.
 10. Każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w Akcji poprzez dezaktywację uczestnictwa w aplikacji lub na stronie internetowej aplikacji.
 11. Organizator Akcji nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników zarówno w czasie trwania Akcji, jak i po jej zakończeniu.
 12. Akcja trwać będzie w okresie od 17.06.2019r do 30.08.2019 r.

 

Warunki przystąpienia do Akcji KRĘĆ PIĄTKA DLA DZIECIAKA

 1. Uczestnikiem może zostać każdy pracownik spółki Nettle S.A. i KFS.
 2. Konieczne jest zainstalowanie aplikacji Endomondo oraz rejestracja w rywalizacji o nazwie: KRĘĆ PIĄTKA DLA DZIECIAKA.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do upublicznienia swoich treningów(przyjazdów do pracy) w rywalizacji w celu umożliwienia ich weryfikacji i wykluczenia oszustwa:
 • Zakładka Ustawienia> Prywatność> PRZYSZŁE TRENINGI – WSZYSCY
 • Zakładka Ustawienia> Prywatność> CZAS TRWANIA I PRĘDKOŚĆ – WSZYSCY
 • Zakładka Ustawienia> Prywatność> MAPA – WSZYSCY
 1. Za każdy trening (przyjazd rowerem do pracy) spółka Nettle przekaże 5 zł dla dzieci z sierocińca w Boliwii.
 2. Osoba, która przejedzie największą ilość kilometrów w drodze do pracy w okresie trwania Akcji zdobędzie nagrodę w postaci profesjonalnego serwisu rowerowego.
 3. 3 kolejne osoby z największą liczbą kilometrów na koncie otrzymają ekologiczne, biodegradadowalne bidony z filtrem węglowym.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 9 września 2019 r.
 5. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji.
 6. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Akcji.
 7. Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji.
 8. Postanowienia końcowe: wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora Akcji.

 

Zapraszamy, zróbcie to dla dzieciaków!

Poniżej: małe marzenia, w spełnieniu których pomaga Nettle – okulary przeciwsłoneczne i odtwarzacze audio:

Poniżej: lekcje angielskiego finansowane przez Nettle: