Nowe oblicze dystrybucji

Powstałe w 2020 r. nowe Centrum Dystrybucyjne Nettle w Sieradzu, to obiekt klasy A
o powierzchni 4306 m2.

Centrum zostało podzielone na 3 główne obszary usługowe:

  1. hurtownia weterynaryjna
  2. magazyn specjalistyczny z temperaturą kontrolowaną i przeznaczeniem na suplementy diety i produkty medyczne
  3. komora przeładunkowa w ramach krajowej sieci dystrybucyjnej.

W odpowiedzi na potrzeby i szczególne wymagania naszych klientów przygotowaliśmy jedną
z większych w Polsce komór chłodniczych z temperaturą 2-8 stopni oraz komorę wykorzystującą ciekły azot do przechowywania wybranych produktów klienta.

Skuteczne magazynowanie to nie tylko kubatura składowania i jak najwyższy wskaźnik miejsc paletowych przypadających na m2 magazynu, ale też gwarancja utrzymania warunków składowania (czyli m.in. pełna kontrola parametrów składowania z systemem alertowym przekroczeń, archiwizacją danych i ewidencją systemową dla wszystkich wymaganych zakresów) oraz odpowiednia konfiguracja i liczba doków rozładunkowych, dopasowana do rodzajów wykorzystywanych aut i ich ilości (od FTL i „solówki” na wahadłach po mniejsze auta na trasach lokalnych).

Po pierwszym roku działalności możemy pochwalić się wynikami
uzyskanymi przez Zespół Logistyki w Sieradzu:

jakość operacji magazynowych 99,96%

(4 reklamowane linie na 10 000 zrealizowanych)

Poniższy film pokazuje proces budowy naszego Centrum Dystrybucyjnego w Sieradzu.