Śniadanie biznesowe Nettle

Śniadanie biznesowe Nettle

4 października w Hotelu Sheraton w Warszawie zorganizowaliśmy śniadanie biznesowe,  w którym uczestniczyło ok. 50 zaproszonych przez nas osób. Temat śniadania to „Poprawa efektywności dystrybucji – alternatywne rozwiązania”.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia eksperta z  firmy IQVIA na temat trendów w dystrybucji bezpośredniej w Europie, a następnie przedstawiciel kancelarii prawnej Baker McKenzie omówił aspekty prawne tego modelu dystrybucji.

Ostatnią częścią śniadania był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli przedstawiciele obecnych na   sali grup : producentów, aptek oraz kancelarii. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że producenci coraz częściej wybierają model bezpośrednich dostaw do aptek, gdyż tradycyjny model hurtowy jest pod dużą presją ze względu na rosnące koszty, rozwój marek własnych i sieci aptecznych.  Model bezpośredniej dystrybucji do szpitali to już prawie 50% rynku, a bezpośrednie dostawy do aptek przez producentów to 10%.  Procentowy udział dystrybucji bezpośredniej do aptek w Europie zależy od dojrzałości rynku i lokalnego regulatora i osiąga już prawie 20% w niektórych krajach europejskich.  Producenci wybierają modele DTP i DTH głównie ze względów: ekonomicznych, kontroli towaru w łańcuchu dostaw, zapewnienia dostępności i maksymalizacji zgodności z Prawem Farmaceutycznym.

W przyszłości, zgodnie z wolą uczestników naszego śniadania planujemy zorganizowanie spotkania przedstawicieli środowisk producentów, farmaceutów oraz prawników w podobnej formule.