Direct purchase

Benefits of cooperation:                                     

Benefits of cooperation:

Online services

Purchase platform eDTP.pl

We help pharmacies to establish contacts with manufacturers, and manufacturers to reach pharmacies with the best and most attractive current offer.

Knowledge zone eDTP.pl

Knowledge Zone is a place created with pharmacists in mind. This education and information service dedicated to the industry is available on the eDTP.pl platform.

Marketing

#Daj się Znaleźć  (#LetUsFindYou)– support for your business. We will take care of the presentation of your pharmacy on the Internet for free.

Purchase platform eDTP.pl

We help pharmacies connect with manufacturers and gain access to their offer.

Benefits of cooperation:

Knowledge zone eDTP.pl

Knowledge Zone is a specialist education and information service for pharmaceutical sector employees.

Benefits of cooperation:

Marketing

#Daj Się Znaleźć –
support for your business.

Free online pharmacy presentation.                                       

Main areas of support:

 • creating a showcase of a pharmacy on Google My Company
 • management of information about the facility according to the customer’s guidelines
 • constant analysis of the effectiveness of a showcase in terms of the number of impressions           

Benefits of cooperation:

Usługi online

Platforma zakupowa eDTP.pl

Pomagamy aptekom nawiązać kontakt z producentami i uzyskać dostęp do ich oferty.

Korzyści ze współpracy:

Strefa wiedzy eDTP.pl

Strefa Wiedzy to specjalistyczny serwis informacyjno-edukacyjny dla pracowników sektora farmaceutycznego.

Korzyści ze współpracy:

Marketing

#Daj Się Znaleźć –
wsparcie dla Twojego biznesu

Bezpłatna prezentacja apteki w internecie.

Główne obszary wsparcia:

 • stworzenie wizytówki apteki w Google Moja Firma
 • zarządzanie informacjami o placówce zgodnie z wytycznymi Klienta
 • stała analiza skuteczności wizytówki pod kątem liczby wyświetleń

Korzyści ze współpracy:

Zakup bezpośredni

Umożliwiamy aptekom zakup leków i produktów niefarmaceutycznych bezpośrednio od producentów:

Korzyści ze współpracy:

Usługi online

Platforma zakupowa eDTP.pl

Pomagamy aptekom nawiązać kontakt z producentami, a producentom – dotrzeć z najlepszą i najbardziej aktualną ofertą do aptek.

Strefa wiedzy eDTP.pl

Strefa Wiedzy to miejsce stworzone z myślą o farmaceutach. Ten dedykowany branży serwis edukacyjno-informacyjny jest dostępny na platformie eDTP.pl.

Marketing

#Daj Się Znaleźć – wsparcie dla Twojego biznesu. Bezpłatnie zadbamy o prezentację Twojej apteki w internecie.

Platforma zakupowa eDTP.pl

Pomagamy aptekom nawiązać kontakt z producentami i uzyskać dostęp do ich oferty.

Korzyści ze współpracy:

Strefa wiedzy eDTP.pl

Strefa Wiedzy to specjalistyczny serwis informacyjno-edukacyjny dla pracowników sektora farmaceutycznego.

Korzyści ze współpracy:

Marketing

#Daj Się Znaleźć –
wsparcie dla Twojego biznesu

Bezpłatna prezentacja apteki w internecie.

Główne obszary wsparcia:

 • stworzenie wizytówki apteki w Google Moja Firma
 • zarządzanie informacjami o placówce zgodnie z wytycznymi Klienta
 • stała analiza skuteczności wizytówki pod kątem liczby wyświetleń

Korzyści ze współpracy:

Usługi online

Platforma zakupowa eDTP.pl

Pomagamy aptekom nawiązać kontakt z producentami i uzyskać dostęp do ich oferty.

Korzyści ze współpracy:

Strefa wiedzy eDTP.pl

Strefa Wiedzy to specjalistyczny serwis informacyjno-edukacyjny dla pracowników sektora farmaceutycznego.

Korzyści ze współpracy:

Marketing

#Daj Się Znaleźć –
wsparcie dla Twojego biznesu

Bezpłatna prezentacja apteki w internecie.

Główne obszary wsparcia:

 • stworzenie wizytówki apteki w Google Moja Firma
 • zarządzanie informacjami o placówce zgodnie z wytycznymi Klienta
 • stała analiza skuteczności wizytówki pod kątem liczby wyświetleń

Korzyści ze współpracy: