DTP- obsługa sprzedaży bezpośredniej

DTP to nowe, zintegrowane podejście do dystrybucji leków, na które składa się   szereg procesów z zakresu:  sprzedaży, magazynowania i transportu we właściwych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo warunkach,  jak również  obsługa zobowiązań finansowych, archiwizacja i dystrybucja dokumentów związanych ze sprzedażą.

Zobacz więcej

Finansowanie inwestycji medycznych

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, sukcesywnie zwiększamy swój udział w finansowaniu inwestycji w szpitalach, wprowadzając do swojej oferty  coraz więcej atrakcyjnych produktów z zakresu finansowania zakupu sprzętu medycznego przez Samodzielne Publiczne oraz Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Zobacz więcej

Zarządzanie należnościami firm farmaceutycznych

Nettle to pełne kompleksowe zarządzanie całym portfelem należności szpitalnych, elastyczność i szybkość działania, to największe doświadczenie w zarządzaniu należnościami spośród firm na polskim rynku.
Outsourcing procesu zarządzania należnościami – obejmuje zarządzanie ryzykiem, monitoring oraz dochodzenie należności .

Zobacz więcej

Polityka prywatności