2022 – rok wzrostów i dynamicznego rozwoju w Logistyce Nettle S.A.

Początek roku to czas podsumowań również w obszarze magazynowania i logistyki Nettle.
Rok 2022 postawił przed wieloma wyzwaniami także branżę farmaceutyczną – po okresie pandemii nikt nie prognozował wojny za naszą wschodnią granicą, która rozchwieje rynki surowców. Konsekwencją tego był wzrost inflacji i drastyczny skok cen towarów i usług.

Praktycznie w każdej branży doświadczyliśmy mniejszych lub większy zmian i rewolucji- w szczególności w myśleniu o rentowności, ochronie budżetów kosztowych, zapewnieniu ciągłości biznesu. Receptą na wszystkie bolączki i problemy w naszym przypadku była ciągła zmiana, aby dostosować organizację do nowych warunków – udoskonalenie i poprawienie procesów, narzędzi oraz reorganizacja działań zespołu. Dzięki temu, pomimo niesprzyjających warunków w roku 2022, udało się nam znacząco rozwinąć w obszarze usług magazynowych i transportowych.

0 %

wzrost liczby operacji magazynowych względem roku poprzedniego

0 %

wzrost liczby operacji magazynowych względem roku poprzedniego

0 %

poprawa wydajności na Hurtowni farmaceutycznej w Warszawie

0 %

średnioroczny wskaźnik jakości realizacji zamówień do klientów dla obu centrów dystrybucyjnych

0 %

udział zamówień zrealizowanych przez magazyn poniżej 24h

To także ponad 3-krotny wzrost liczby paczek dowiezionych dla naszych klientów między początkiem a końcem roku oraz przekroczenie magicznej liczby 50 tysięcy paczek rozwiezionych w jednym miesiącu dla naszych klientów po całej Polsce.

Oczywiście, świetne wyniki i dynamiczny wzrost nie byłby możliwy bez inwestycji:

w obszarze magazynu

dodatkowe regały w Centrum Dystrybucyjnym w Sieradzu na ponad 600 palet

w obszarze transportu

uruchomienie kolejnych 32-óch tras lokalnych w trakcie roku oraz 6-ciu nowych komór przeładunkowych na terenie Polski

W roku 2023 planujemy w Nettle dalszy rozwój i usprawnienia procesów operacyjnych, aby jeszcze lepiej dostosować się do dynamicznych zmian i wyjątkowej sytuacji, w której znaleźli się nasi klienci i cała branża farmaceutyczna.

Jeżeli powyższy temat jest dla Państw interesujący, zapraszamy do kontaktu z nami:

Adam Gruchała
Dyrektor Logistyki Nettle S.A.

tel: +48 508 743 633
email: adam.gruchala@nettle.pl

Podobał Ci się artykuł?