Reklama online na Instagramie – case study

       Branża farmaceutyczna czy też szeroko pojęta ochrony zdrowia jest jedną z lepiej prosperujących branż. Specjalizuje się w wyrobach leczniczych, suplementach i wszelkiego rodzaju farmaceutykach. Firma, którą wsparliśmy w online marketingu i e-commerce, jest zarówno producentem, jak i dystrybutorem wspomnianych produktów.

Zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania klientów produktami naszego partnera, a co za tym idzie rośnie również konkurencja wśród producentów i dostawców. Dlatego właśnie przedmiotem naszej współpracy było osiągnięcie długofalowych rezultatów budowania świadomości marki wraz ze wzrostową tendencją sprzedażową.

Cele:

       zwiększenie rozpoznawalności marki na Instagramie,

  budowanie społeczności na Instagramie,

●   edukowanie społeczności na Instagramie,

●   podniesienie wskaźnika ROAS, czyli zwrotu wydatków, które zostały poniesione na reklamę,

●   optymalizacja budżetu reklamowego.

W case study naszego klienta przedstawiamy sposoby zwiększenia rozpoznawalności marki, budowania społeczności oraz ostatecznie jaki te działania miały wpływ na konwersję klientów i sprzedaż produktów. Ten szczególny przypadek opisujemy na przykładzie kampanii prowadzonych na Instagramie

Regulacje prawne

Zastanawiają się Państwo, dlaczego właśnie od tego tematu zaczynamy? Ponieważ z uwagi na specyfikę branży, regulacje prawnie zawarte w Ustawie o Prawie Farmaceutycznym, definiują dość restrykcyjne podejście do reklamy. Ustawa ta określa pojęcie reklamy jako działania
polegające na “informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mającą na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych” [1]. Opisane szczegółowo zasady reklamy dają nam niejako instrukcję, w jaki sposób możemy produkty farmaceutyczne reklamować. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Warto przed rozpoczęciem kampanii sprzedażowej danego produktu, zapoznać się z jego specyfikacją i zderzyć to z obostrzeniami prawnymi.

Oprócz wspomnianej powyżej ustawy, przed planowaniem komunikacji marketingowej na Instagramie (bądź innych platformach social mediowych) należy sprawdzić, czy dla danego produktu można uruchomić komunikację marketingową, są ku temu poświęcone treści zamieszczone w regulaminach. Podczas planowania strony wizerunkowej kampanii warto również sprawdzić, czy materiały, grafiki, filmy, spełniają normy regulacji dotyczących przekazu reklamowego dla farmaceutyków.

O czym warto pamiętać?

       Reklama nie może być kierowana do dzieci i zawierać elementów kierowanych do małego odbiorcy, w tym kojarzyć się z bajkami dla dzieci;

       Przekaz reklamy powinien być obiektywny i  bez względu na jej formę nie może wprowadzać klienta w błąd;

       Producent bądź sprzedawca ma obowiązek poinformować użytkownika o działaniu niepożądanym danego leku bądź suplementu oraz o tym, że produkt gwarantuje pożądany skutek.

Zwiększenie świadomości marki
i budowanie zaangażowanej społeczności na Instagramie

Biorąc pod uwagę powyższe prawne aspekty plan kampanii obejmował:

 

 1. Cykliczne zasilanie IG klienta angażującymi treściami. W skali miesiąca pomiędzy 20 – 25 postów i relacji;

   

 2. Wysoką jakość postów edukacyjnych, zarówno merytorycznie, ale również dostosowanych do wymagań SEO dla tego kanału oraz przy użyciu odpowiednich słów kluczowych oraz hasztagów;

   

 3. Tematykę tekstów, związaną ze wsparciem zdrowia fizycznego jak i psychicznego;

   

 4. Zaangażowanie do współpracy ambasadorów marki, którzy posiadają określoną ilość zasięgów;

   

 5. Kampanie na pozyskanie polubień IG marki;

   

 6. Kampanie na aktywność użytkowników;

   

 7. Kampanie produktowe z asortymentem firmy, przy odpowiednio dobranej grupie docelowej;

   

 8. Osobne kampanie dla najlepiej konwertujących słów kluczowych związanych z produktami;

   

 9. Zarządzanie budżetem przy rozbudowanej i długofalowej strategii, przy zachowaniu najwyższej jakości. Istotną kwestią było zachowanie zwrotu z inwestycji na poziomie ROAS 700%.

Wynikiem powyższych działań są aktywni i konwertujący użytkownicy i docelowi klienci produktów. Wysoka konwersja z kampanii sprzedażowych na Instagramie kierujących do sklepu marki, spowodowała wzrost sprzedaży produktów (12,9%). Uruchomiony został również remarketing dla użytkowników niezdecydowanych (18,3% dokończonych transakcji).

Wszystkie te działania spowodowały, że nasz partner wraz z wprowadzeniem nowych produktów do swojego portfolio i uruchomieniem nowego kanału dystrybucji oraz reklamy, zwiększył znacząco rentowność swojego biznesu R/R o 23%. Przełożyło się to dodatkowo na zwiększenie rozpoznawalności marki w segmencie nowych odbiorców (wzrost o 72%), którzy dotychczas nie byli w portfolio dystrybucyjnym.

[1] https://sip.lex.pl/ Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.
    (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.)

 

Jeżeli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami
lub nawiązaniem współpracy z zakresu reklamy online, skontaktuj się z nami.

Jakub Robaczyński
Head of Marketing

tel: +48 503 439 653
email: jakub.robaczynski@nettle.pl

Podobał Ci się artykuł?